Geocultural data Norrtälje Norrtälje kommun

Gravfält (78)

Riksantikvarieambetet
|
Roslagen gruppen

Beskrivning

Gravfält, 60x55 m (NÖ-SV), bestående av 28 fornlämningar. Dessautgöres av 11 högar och ca 17 runda stensättningar. Högarna är5-12 diam och 0,5-1,3 m h. En har kantkedja, en annan rest därav,0,1-0,2 m h av 0,2-0,5 m l stenar. Ett par har tendens tillkantränna. En har grop i mitten, 3 m diam och 0,7 m dj, medränna, 1,5 m br, från gropen till sin periferi. En har grop ikanten, 1,5 m diam och 0,3 m dj. Tre har avschaktad topp och enhar påförts odlingssten. De runda stensättningarna är 3-10 m diamoch 0,1-0,4 m h. Övertorvade, några med i ytan enstaka stenar,0,1-0,4 m st. Två har grop i mitten, 1,5-2,5 m diam och 0,2-0,4 mdj. En har schaktskador i ena sidan. Flera är högliknande.Gravfältet är delvis mycket snårigt, beväxt med oxlar, asp, ask,björk, rönn och lönn samt täta bestånd av nypon och enbuskar. Dåfornlämningarna är väl synliga från vägen borde det röjas. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrtälje

Fornborg (4)

Fornborg, 80×70 m (Ö-V). Belägen på ett relativt lågt men markerat berg och begränsad av stup i V-N-Ö och långsluttande […]

Geocultural data Norrtälje

Altarskåp (3)

betydande partier av skulpturens polykromi bevarade men flagnande och med omfattande vita krederingsfläckar nådastolens Kristusbild och fler attribut förlorade 1400-talets […]

Geostory Norrtälje

Nordströms museum

Nordströms museum är ett personmuseum om en färghandlares liv och samlade föremål.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar