Geocultural data Sjörröd Hässleholms kommun

Gränsmärke (14)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Gränsmärke, granit, 1.5 m h. 0.4 m br (Ö-V) och 0.3 m tj. På Ssidan är under Hässleholms stadsvapen inskriptionen: STADS- /GRÄNS. Stenen står lutad något åt Ö. Stadsvapenet är målat i guldoch grönt.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar