Geocultural data Sjörröd

Gränsmärke (14)

Gränsmärke, granit, 1.5 m h. 0.4 m br (Ö-V) och 0.3 m tj. På Ssidan är under Hässleholms stadsvapen inskriptionen: […]