Geocultural data Norrbys Gotlands kommun

Fyndplats (64)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Malsten, granit, 0,7x0,55 m (NNÖ-SSV) och 0,15 m h. Trågformad f ördjupning, 65x38 cm och 11 cm dj. Slät rullsten däri, 25-30 cm i genomskärning.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
oskich
Scout (6)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Norrbys

Hällristning (39)

Stenar med sliprännor, 2 stycken, varav en med 5 skåror och en med 1 skåra. Förvaras på Lilla Kyrkebys 3:3. […]

Geocultural data Norrbys

Flygelbyggnad (6)

Den norra flygeln är sannolikt samtida med manbyggnaden, även den murad i kalksten i en våning med vind under ett […]

Geocultural data Norrbys

Stenkammargrav (2)

En hällkista skall enl uppgift ha påträffats i åkermarken omedel bart NV om NV kanten av numera bortodlat änge. Hällarna […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar