Geocultural data Norrbys

Stenkammargrav (2)

En hällkista skall enl uppgift ha påträffats i åkermarken omedel bart NV om NV kanten av numera bortodlat änge. Hällarna […]

Geocultural data Norrbys

Fyndplats (64)

Malsten, granit, 0,7×0,55 m (NNÖ-SSV) och 0,15 m h. Trågformad f ördjupning, 65×38 cm och 11 cm dj. Slät rullsten […]

Geocultural data Norrbys

Hällristning (39)

Stenar med sliprännor, 2 stycken, varav en med 5 skåror och en med 1 skåra. Förvaras på Lilla Kyrkebys 3:3. […]

Geocultural data Norrbys

Flygelbyggnad (6)

Den norra flygeln är sannolikt samtida med manbyggnaden, även den murad i kalksten i en våning med vind under ett […]

Geocultural data Norrbys

Övrigt (13)

Rester av gårdsport, bestående av tre bearbetade fragment av kalksten.

Geocultural data Norrbys

Övrigt (12)

Kalksten med konisk fördjupning. Stenen är ca 0,9×0,66 m st och intill 0,4 m h. I stenen skall finnas en […]