Geocultural data Dungen Motala kommun

Fyndplats (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Fyndplats, för 1 skafthålsyxa och 1 stenyxa. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Flack moränmark. Skogsmark (F d åkermark). Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Vargolle
Scout (27)
8
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar