Geocultural data Dungen

Fyndplats (2)

Fyndplats, för 1 skafthålsyxa och 1 stenyxa. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Flack moränmark. […]