Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Flerbostadshus med lokaler

Bebyggelseregistret

Beskrivning

År 1883 lät Notini uppföra huset mot David Bagares gata åt sig och sin familj. År 1889 uppfördes ytterligare ett hus på fastigheten, mot Smala gränd. Husen byggdes samman. Notini använde sig av den unge arkitekten Valfrid Karlsson (1855-1935) och utförde själv de rikt utformade stuckdekorerna på fasaderna, i trapphuset och i paradvåningen på 1 tr. Gathuset hyste under 30 år stuckatörens hem och ateljé, och det var till den rikt ornamenterade paradlägenheten som tilltänkta kunder bjöds in för att se prov på Notinis yrkesskicklighet. Periodvis nyttjades hela fastigheten av släktingar och tjänstefolk knutna till familjen Notini, och stuckatörens egen våning blev ramen för ett livligt umgänge.För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället. I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik.Kulturhistorisk adress: Smala Gränd 3, David Bagares Gata 10

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ziggyy s
Scout (60)
19
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (209)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (287)

Byggnad Undated

Geocultural data Stockholm

Stensättning (294)

Stensättning, rund, 5 m diam, 0,2 m h. Övertorvad, delvis synlig kantkedja. I kanten i NNÖ, ÖSÖ och V är […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar