Geocultural data Stockholm Stockholms län

Flerbostadshus (13)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället. I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM MELONEN 2 - husnr 1, (motsvarar hus nr I på inventeringsblankett, se under Dokument)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ace
Scout (12)
4
Nuvarande väktare
Ace
Scout (12)
4
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (287)

Byggnad Undated

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (151)

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (240)

Byggnaden innehöll 30 enkelrum med bad och kokskåp. I bottenvåningens lokaler fanns ursprungligen dagligrum och rum för motionsgymnastik.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar