Geocultural data Örebro Örebro kommun

FD RÖDA KVARNBIOGRAFEN, ÖREBRO

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Biografbyggnaden, som ligger i det centrala Örebro, uppfördes 1917 efter ritningar av örebroarkitekten Vilhelm Renhult. Byggherre var Skandinaviska Filmcentralen och biografen fick namnet "Imperial". Efter en stor ombyggnad 1927 ändrades namnet till "Biografteatern Röda Kvarn". Skandinaviska Filmcentralen blev år 1922 Svensk Filmindustri, SF, vilka drev biografen till dess nedläggning i september 1988. Byggnaden är exteriört i allt väsentligt, förutom entrépartiet, oförändrad sedan 1917. År 1927 förnyades interiören i sin helhet efter ritningar av arkitekten Joel Lundeqvist. Med utgångspunkt från Renhults byggnad 1917 skapade Lundeqvist en interiör präglad av lätt och luftig 1920-talsklassicism med italienska referenser. Genomtänkta rumsbildningar med utblicksmotiv i vestibulen, och illusoriska italienska landskapsscenerier i skenperspektiv i salongen, bildar en stilmässigt homogen interiör av stort arkitekturhistoriskt värde. Förankringen i 1920-talets formspråk förstärks av inredningsdetaljer som takmålningar och trappräcken i smide. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-10-28, Dnr 432-04561-2000.Biografbyggnaden, som ligger i det centrala Örebro, uppfördes 1917 efter ritningar av örebroarkitekten Vilhelm Renhult. Byggherre var Skandinaviska Filmcentralen och biografen fick namnet "Imperial". Efter en stor ombyggnad 1927 ändrades namnet till "Biografteatern Röda Kvarn". Skandinaviska Filmcentralen blev år 1922 Svensk Filmindustri, SF, vilka drev biografen till dess nedläggning i september 1988. Byggnaden är exteriört i allt väsentligt, förutom entrépartiet, oförändrad sedan 1917. År 1927 förnyades interiören i sin helhet efter ritningar av arkitekten Joel Lundeqvist. Med utgångspunkt från Renhults byggnad 1917 skapade Lundeqvist en interiör präglad av lätt och luftig 1920-talsklassicism med italienska referenser. Genomtänkta rumsbildningar med utblicksmotiv i vestibulen, och illusoriska italienska landskapsscenerier i skenperspektiv i salongen, bildar en stilmässigt homogen interiör av stort arkitekturhistoriskt värde. Förankringen i 1920-talets formspråk förstärks av inredningsdetaljer som takmålningar och trappräcken i smide. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-10-28, Dnr 432-04561-2000.Biografbyggnaden, som ligger i det centrala Örebro, uppfördes 1917 efter ritningar av örebroarkitekten Vilhelm Renhult. Byggherre var Skandinaviska Filmcentralen och biografen fick namnet "Imperial". Efter en stor ombyggnad 1927 ändrades namnet till "Biografteatern Röda Kvarn". Skandinaviska Filmcentralen blev år 1922 Svensk Filmindustri, SF, vilka drev biografen till dess nedläggning i september 1988. Byggnaden är exteriört i allt väsentligt, förutom entrépartiet, oförändrad sedan 1917. År 1927 förnyades interiören i sin helhet efter ritningar av arkitekten Joel Lundeqvist. Med utgångspunkt från Renhults byggnad 1917 skapade Lundeqvist en interiör präglad av lätt och luftig 1920-talsklassicism med italienska referenser. Genomtänkta rumsbildningar med utblicksmotiv i vestibulen, och illusoriska italienska landskapsscenerier i skenperspektiv i salongen, bildar en stilmässigt homogen interiör av stort arkitekturhistoriskt värde. Förankringen i 1920-talets formspråk förstärks av inredningsdetaljer som takmålningar och trappräcken i smide. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-10-28, Dnr 432-04561-2000.Biografbyggnaden, som ligger i det centrala Örebro, uppfördes 1917 efter ritningar av örebroarkitekten Vilhelm Renhult. Byggherre var Skandinaviska Filmcentralen och biografen fick namnet "Imperial". Efter en stor ombyggnad 1927 ändrades namnet till "Biografteatern Röda Kvarn". Skandinaviska Filmcentralen blev år 1922 Svensk Filmindustri, SF, vilka drev biografen till dess nedläggning i september 1988. Byggnaden är exteriört i allt väsentligt, förutom entrépartiet, oförändrad sedan 1917. År 1927 förnyades interiören i sin helhet efter ritningar av arkitekten Joel Lundeqvist. Med utgångspunkt från Renhults byggnad 1917 skapade Lundeqvist en interiör präglad av lätt och luftig 1920-talsklassicism med italienska referenser. Genomtänkta rumsbildningar med utblicksmotiv i vestibulen, och illusoriska italienska landskapsscenerier i skenperspektiv i salongen, bildar en stilmässigt homogen interiör av stort arkitekturhistoriskt värde. Förankringen i 1920-talets formspråk förstärks av inredningsdetaljer som takmålningar och trappräcken i smide. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-10-28, Dnr 432-04561-2000.Biografbyggnaden, som ligger i det centrala Örebro, uppfördes 1917 efter ritningar av örebroarkitekten Vilhelm Renhult. Byggherre var Skandinaviska Filmcentralen och biografen fick namnet "Imperial". Efter en stor ombyggnad 1927 ändrades namnet till "Biografteatern Röda Kvarn". Skandinaviska Filmcentralen blev år 1922 Svensk Filmindustri, SF, vilka drev biografen till dess nedläggning i september 1988. Byggnaden är exteriört i allt väsentligt, förutom entrépartiet, oförändrad sedan 1917. År 1927 förnyades interiören i sin helhet efter ritningar av arkitekten Joel Lundeqvist. Med utgångspunkt från Renhults byggnad 1917 skapade Lundeqvist en interiör präglad av lätt och luftig 1920-talsklassicism med italienska referenser. Genomtänkta rumsbildningar med utblicksmotiv i vestibulen, och illusoriska italienska landskapsscenerier i skenperspektiv i salongen, bildar en stilmässigt homogen interiör av stort arkitekturhistoriskt värde. Förankringen i 1920-talets formspråk förstärks av inredningsdetaljer som takmålningar och trappräcken i smide. KÄLLA: Beslut - Byggnadsminnesförklaring, Länsstyrelsen i Örebro län, 2003-10-28, Dnr 432-04561-2000.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

  • https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8317850

Heritage Hunter

Första upptäckare
Sara.G
Scout (42)
16
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

FD RÖDA KVARNBIOGRAFEN

Biografbyggnaden, som ligger i det centrala Örebro, uppfördes 1917 efter ritningar av örebroarkitekten Vilhelm Renhult. Byggherre var Skandinaviska Filmcentralen och […]

Geocultural data Örebro

Kloka (59)

Det var en bonde i Korsfallet i Knista, …

Geocultural data Örebro

Tomtar (216)

Ja, han grannen till honom han hade ock …

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar