Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Fartygs-/båtlämning (10)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Status: Vraket skvallrar om att fartyget har varit kraftigt konstruerat. Bärgning: Hösten 1988 påträffade medlemmar i dykarklubben Kalmarsund lämningar av fartyg under utbildningsdyk. Totalt påträffades åtta definierbara, två förmodade vrak samt ett ankare. I oktober 1988 besiktigades vraken av Kalmar läns museum. Under ett senare skede videodokumenterades även en del av fynden. Fartygsresterna är kraftigt skadade p.g.a. det ringa djupet i området. Isvandring och sjöhävning har successivt brutit ned skroven. Konstruktionsmässigt förekommer både kravell- och klinkbyggnad bland fynden, och vrakens storlekar förefaller variera relativt mycket. Fartygens relation till Kalmar slott är i dagsläget svårbedömd. Ytterligare inventering och dokumentation måste genomföras för att besvara frågan huruvida vraken fyllt t ex en spärrfunktion. Blotta förekomsten av vrak i detta seglationsintensiva område är dock ingen överraskning. Kalmar läns museum planerade att fortsätta dokumentationsarbetet tillsammans med dykarklubben Kalmarsund 1989. Datering: I ett av de inre vraken påträffades ett handtag till en trefotsgryta ytligt liggande. Detta kan indikera en datering till 1600-tal av vraket. Överlag indikerar vrakens byggnadsteknik en relativt stor variation i ålder.

Heritage Hunter

Första upptäckare
SenseiEmil
Vandrare (398)
57
Nuvarande väktare
Rasmus Svensson
Vandrare (138)
20
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Fartygs-/båtlämning (4)

Status: Fartyget har varit det största av de som påträffats i Slottsfjärden, men endast en mindre del av var bevarat. […]

Geocultural data Kalmar

Heliga Korsets kyrka

Heliga Korsets kyrka ligger vackert belägen i en park med mäktiga furor, omväxlande med smäckra ekar och björkar. En modern […]

Geocultural data Kalmar

Avrättningsplats

En historisk karta över Kalmar stadsjordar från 1650 avbildar på angiven plats en avrättningsplats. Kartan avbildar här tre pelare med […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar