Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Färdvägssystem

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hålvägssystem, bestående av 2 hålvägar med en sammanlagd längd av ca 180 m. Dessa är 1-2 m br och 0,1-0,7 m dj. I SÖ korsas den ena hålvägen av en gropvall.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplats (60)

Boplats, ca 20 x 3 m (VNV-ÖSÖ). Vid förundersökning 2009 påträffades 3 stolphål och 1 härd på höjdens NV sluttning […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Gränsmärke (7)

Gränssten, granit, 1,2 m h, 0,75 m br (N-S) och upp till 0,5 m tj. På Ö sidan är inskriften: […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Bytomt/gårdstomt (66)

By/gårdstomt?, ca 60×40 m (N-S), utsträckning enligt karta från 1721. Tomten är obebyggd. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL:år 1754, dock […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar