Geocultural data Simontorp Östra Göinge kommun

Bro (29)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stenvalvbro, 19 m l (ÖNÖ-VSV), 6,5 m br och intill 3 m h, i 3 spann vända åt SSÖ, av 0,3-0,5 m st stenar i kilat valv. Åt SSÖ är även två vattendelare uppmurade. Bron är breddad åt NNV i sen tid, med betongvalv som följd. Vid samma tillfälle lades sannolikt ävenen körbana av betong och räcken av galvaniserad plåt sattes upp. Bron är ej i bruk.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Simontorp

Bytomt/gårdstomt (128)

Bytomt, ca 220×60-120 m (Ö-V). Utsträckning enligt karta från år1752. Tomten är delvis bebyggd idag. Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: […]

Geocultural data Simontorp

Fyndplats (137)

Lösfynd av lårbensformad slipsten, avbruten, av gulgrå sandsten,13 cm l, 5-6 cm br och 4-6 cm tj.Hittades under renoveringen av […]

Geocultural data Simontorp

Boplats (115)

Boplats, ca 70×20 m (Ö-V). Fynd av 4 flintavslag; 1 avslag av finflinta ev. slipad, samt 3 hälleflintsavslag.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar