Geocultural data Simontorp

Boplats (116)

Boplats, ca 70×20 m (Ö-V). Fynd av 4 flintavslag; 1 avslag av finflinta ev. slipad, samt 3 hälleflintsavslag. OBS. Fritexterna […]

Geocultural data Simontorp

Bro (29)

Stenvalvbro, 19 m l (ÖNÖ-VSV), 6,5 m br och intill 3 m h, i 3 spann vända åt SSÖ, av […]

Geocultural data Simontorp

Bytomt/gårdstomt (128)

Bytomt, ca 220×60-120 m (Ö-V). Utsträckning enligt karta från år1752. Tomten är delvis bebyggd idag. Äldsta skriftliga belägg enligt DAL: […]

Geocultural data Simontorp

Obestämbar (4)

Linbastu, rest av, 12×5 m (NNÖ-SSV). Bastun är 6×5 med stenväggar, intill 1 m h. I SÖ hörnet är rest […]

Geocultural data Simontorp

Fyndplats (137)

Lösfynd av lårbensformad slipsten, avbruten, av gulgrå sandsten,13 cm l, 5-6 cm br och 4-6 cm tj.Hittades under renoveringen av […]

Geocultural data Simontorp

Simontorp, Östra Göinge kommun

Simontorp är en ort i Östra Göinge kommun i Skåne län, belägen mellan Glimåkra och Lönsboda. Simontorp består numera av […]

Geocultural data Simontorp

Boplats (115)

Boplats, ca 70×20 m (Ö-V). Fynd av 4 flintavslag; 1 avslag av finflinta ev. slipad, samt 3 hälleflintsavslag.