Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Bostadshus (245)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (45)

Byggnaden uppfördes i två faser, fas I 1932-1933 och fas II år 1935. För fas I var Waldemar Conradsson ansvarig […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (87)

Vid inventeringstillfället Tegnérsalen, NTO, verkstad och samlingssal i gårdshus. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter […]

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (149)

I början av 1670-talet förvärvade överståthållare Axel Sparre marken och lät uppföra ett stadspalats på tomten ritat av Nikodemus Tessin […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar