Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Bostadshus (240)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnaden innehöll 30 enkelrum med bad och kokskåp. I bottenvåningens lokaler fanns ursprungligen dagligrum och rum för motionsgymnastik.

  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad (154)

Den friliggande byggnaden uppfördes i sex våningar 1896-98 efter ritningar av arkitekt Ernst Stenhammar av Centralpalatset AB för affärs- och […]

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (179)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (19)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar