Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Bostadshus (240)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnaden innehöll 30 enkelrum med bad och kokskåp. I bottenvåningens lokaler fanns ursprungligen dagligrum och rum för motionsgymnastik.

  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (192)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (37)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (134)

I inventeringen var huskroppen uppdelad i hus I, II och V. Hus I ritades av J F Åbom, hus II […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar