Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Bostadshus (237)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnaden innehöll 30 enkelrum med bad och kokskåp. I bottenvåningens lokaler fanns ursprungligen dagligrum och rum för motionsgymnastik.

  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (216)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholm

Roslagsbanan, train from 1934 with a guide (1)

This is a train built in 1934 and used up until the 1990s – and in this version of the […]

Geocultural data Stockholm

Ej utrett (14)

Wallingatan 15, 17. Slutbesiktning begärd 1955. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar