Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Bostadshus (234)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt
  • Johan Stigholt

Heritage Hunter

Första upptäckare
Stefan S
Vandrare (447)
145
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Spets (spjutspets) av skiffer

spetsen är skadad

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (260)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (52)

Byggnad Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar