Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Bostadshus (141)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Byggnad Odaterad Fotograf: Josefine Bolander

  • Josefine Bolander
  • Josefine Bolander
  • Josefine Bolander

Heritage Hunter

Första upptäckare
Järv
Scout (3)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Flerbostadshus (71)

Moderniserad tvättstuga på gården. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam […]

Geocultural data Stockholm

Café / konditori

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (205)

Byggnad Odaterad

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar