Geocultural data Länsmanstorp Motala kommun

Boplatsområde (9)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats, ca 50x5 m (NNÖ-SSV), påträffad, undersökt och borttagen vid arkeologisk utredning år 2006. I sökschakt påträffades 1 tunnar kulturlager, 3 stolphål och 1 förmodad härd, vilka undersöktes. Alla anläggningar innehöll flera större och välbevarade kolbitar vilket vanligtvis tyder på en efterreformatorisk datering. Däremot var både form, djup och fyllning i anläggningarna typiskt förhistorisk. Läget, i svag sydsluttning intill ett vattendrag, tillsammans med de nedodlade lagren i svackan samt avsaknaden av modernare fynd talar dock för att det här finns en förhistorisk boplats.

Heritage Hunter

Första upptäckare
JennyB
Scout (46)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar