Geocultural data Länsmanstorp

Boplatsområde (9)

Boplats, ca 50×5 m (NNÖ-SSV), påträffad, undersökt och borttagen vid arkeologisk utredning år 2006. I sökschakt påträffades 1 tunnar kulturlager, […]