Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Boplatsområde (18)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats, undersökt och borttagen, ca 110 x 40-80 m (NNÖ-SSV), bestående av 57 stolphål, 5 härdar, 3 gropar och 1 kokgrop. Framkom vid särskild utredning 2008. Vid utredning framkom 18 stolphål, 5 gropar och 1 kokgrop. Området begränsades S av en hästhage i bruk, men anläggningarnas läge sammantaget med det topografiska läget tyder på att fornlämningen fortsätter söderut in i hagen. (RAÄ dnr 321-3140-2008).

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (3)

Hägnadssystem, bestående av 16 stenmurar och 3 hägnadsvallar, med en sammanlagd längd av ca 4600 m. Stenmurarna är 0,4-1,5 m […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Boplatsområde (12)

Boplatsområde, ca 245-85 x 160-95 (NÖ-SV). I området påträffades måttlig förekomst av flintavslag, flintspån, mindre bearbetade flintstycken samt enstaka förekomst […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Hägnadssystem (10)

Hägnadssystem bestående av 3 stenmurar med en sammanlagd längd av ca 485 m. Murarna är 0,5 – 0,7 m br […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar