Geocultural data Örebro Örebro kommun

Boplatslämning övrig (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats övrig, 30x10 meter, innehöll tre stolphål och ett kulturlager. Kulturlagret var cirka 5 meter stort. Flammigt kulturlager mot sandig botten. Mörkspräcklig och sotig, dock utan inslag av kolrester. Stolphål 0,4 m diam med stenskoning. 14C-datering till vendel-vikingatid.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Niklas
Scout (0)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Örebro

FD POST- OCH TELEGRAFHUSET I ÖREBRO (TELEVERKETS HUS)

Televerkets äldre huvudbyggnad i Örebro är uppförd 1913-1914 efter ritningar av Magnus Dahlander (1862-1951). Den tillbyggdes mot söder 1935-1936 efter […]

Geocultural data Örebro

Qvinnan och ljusalfen

Uti Kumla hände sig i en bondgård för…

Geocultural data Örebro

Tomtar (216)

Ja, han grannen till honom han hade ock …

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar