Geocultural data Kalmar Kalmar kommun

Boplats (33)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Boplats, ca 240x60 m (NV-SO), påträffad vid utredning år 1991. Vid provschaktning framkom kulturlagerrester, keramik, flintavslag, porfyrstickel, ben m.m. (RAÄ dnr 5444/91)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jockeo
Scout (33)
11
Nuvarande väktare
Jockeo
Scout (33)
6
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Kalmar

Övrigt (4)

1) Antikvarisk kontroll i samband med schaktning. Schaktningenutfördes med anledning av elkabeldragning. Kabelschaktets längdvar c a 90 m, br ca […]

Geocultural data Kalmar

Lars Kaggskolan

Lars Kaggskolan är en gymnasieskola i Kalmar uppkallad efter den svenske greven och riksmarskalken Lars Kagg. Skolan ligger väster om […]

Geocultural data Kalmar

Fartygs-/båtlämning (7)

Bärgning: Norr om Kalmar slott, i Slottsfjärden, låg från medeltiden fram till början av 1600-talet såväl stadens som slottets hamn. […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar