Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Blästbrukslämning (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Boplats, ca 620x250 m (VSV-ÖNÖ). Inom området påträffades rikligt med slagen flinta och måttligt med keramik.Inom nr 1 är2) Järnframställningsplats, ca 60x60 m, bestående av 1 slaggförekomst. Inom området påträffades rikligt med järnslagg. Slaggen är tung och av lågteknologisk typ.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Fyndsamling (2)

Fyndsamling, bestående av 1 tjocknackig flintyxa med slipadebredsidor, 1 håleggad flintyxa, samt 1 skafthålsyxa av mörkbergart. Föremålen är troligen funna […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Bytomt/gårdstomt (62)

By/gårdstomt, ca 60×60 m, utsträckning enligt karta från 1720. Tomten är obebyggd. Äldsta skriftliga namnbelägg enligt DAL: år 1579.

Geocultural data Ängelholms kommun

Vägmärke (55)

Milstolpe, tuktad gnejs, konisk med stympad topp, 1,0 m h och0,44 m diam nedtill, avsmalnande uppåt. På den NNV sidan […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar