Geocultural data Ängelholms kommun Skåne län

Blästbrukslämning (6)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Boplats, ca 620x250 m (VSV-ÖNÖ). Inom området påträffades rikligt med slagen flinta och måttligt med keramik.Inom nr 1 är2) Järnframställningsplats, ca 60x60 m, bestående av 1 slaggförekomst. Inom området påträffades rikligt med järnslagg. Slaggen är tung och av lågteknologisk typ.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Ebba
Vandrare (294)
100
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Ängelholms kommun

Munka Ljungby kyrka

Munka Ljungby kyrka byggdes troligen under senare delen av 1100-talet. Kyrkan bestod ursprungligen av långhus och rakslutet kor i öster. […]

Geocultural data Ängelholms kommun

Dopfunt, (10)

foten förefaller vara placerad upp och ner

Geocultural data Ängelholms kommun

Bruno, Fredrik Daniel

Ängleholms kyrka

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar