Geocultural data Stockholms kommun Stockholms län

Affär och butik (21)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället. I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM NYBYGGSGRIND 1 - husnr 1, (motsvarar hus nr I på inventeringsblankett, se under Dokument)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Sol
Scout (6)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (33)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholms kommun

Södergatan, Stockholm

Södergatan var en huvudtrafikled på Södermalm i Stockholm som började anläggas 1937 och öppnades 1945 för trafiken. Den ersattes 1984 […]

Geocultural data Stockholms kommun

Fritidshemslokal

? ?

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar