Geocultural data Stockholm Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (87)

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Vid inventeringstillfället Tegnérsalen, NTO, verkstad och samlingssal i gårdshus. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för att bläddra fram önskad inventeringsblankett. Observera! På inventeringsblanketten anges fastighetsbeteckning vid inventeringstillfället. I Bebyggelseregistret ingår fastighetsbeteckningen i anläggningsnamnet och byggnadsbeteckningen. Ev. f.d. fastighetsbeteckning anges under anläggnings- eller byggnadshistorik. STOCKHOLM RÖRSTRAND 18 - husnr 1, (motsvarar hus nr I på inventeringsblankett, se under Dokument)

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (191)

Byggnad Odaterad

Geocultural data Stockholm

Bostadshus (240)

Byggnaden innehöll 30 enkelrum med bad och kokskåp. I bottenvåningens lokaler fanns ursprungligen dagligrum och rum för motionsgymnastik.

Geocultural data Stockholm

Kärl av stengods

Edward”s family: En form av kruka.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar