Geocultural data Uppsala

Brunn/kallkälla (3)

Brunn, igenfylld, tidigare närmast karaktären av damm, inom en yta 20×10 m (ÖSÖ-VNV) och efter igenfyllningen 0,1-0,3 m dj. Har […]

Geocultural data Uppsala

Prästgården

Objekt/föremål Undated

Geocultural data Uppsala

Bytomt/gårdstomt (87)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Geocultural data Uppsala

Vad (2)

Gammalt vadställe: 1) Vägravin(?) (ÖNÖ-VSV), ca 80 m l, 6 m br,1-3 m dj; löper från flat markyta invid S […]

Geocultural data Uppsala

Fyndplats (90)

Fyndplats för silverfynd bestående av ett krucifix, kedjor samt5 skålar från 1000-talets slut. Fyndet gjordes år 1891. Fyndplatsen är ungefärligt […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (53)

Gravfält 50×15-50 m (NNV-SSÖ) bestående av 10 runda stensättningar 4-7 m diam, 0,1-0,35 m h, alla helt övertorvade; hälften av […]

Geocultural data Uppsala

Upplands runinskrifter 962

Upplands runinskrifter 962 är en runsten belägen utanför muren till Vaksala kyrka i Uppsala. Den är placerad tillsammans med tre […]

Geocultural data Uppsala

Upplands runinskrifter 963

Upplands runinskrifter 963 är en runsten belägen utanför muren till Vaksala kyrka i Uppsala. Den är placerad tillsammans med tre […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (19)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen […]

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (4)

Grav- och boplatsområde, undersökt och borttaget. Bestående av 1 skärvstenshög, 1 stenkrets, 3 stensättningar och 1 brandgrop. Skärvstenshögen var ca […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (8)

Skärvstenshög, 8 m diam och 0,5 m h. Övertorvad. Vid provstickframkom 0,05-0,1 m st skörbrända stenar. SÖ kanten nerschaktad. Beskrivningen […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (7)

1) Skärvstenshög? avplanad yta, 7 m diam och 0,5 m h. I S kantenen 1,6×0,9 m st och 0,5 m […]

Geocultural data Uppsala

Fornlämningsliknande lämning (35)

Högliknande lämning, ca 13 m diam och 0,9 m h. I mitten stensattkällargrop, 5×2,5 m (V 40cg N-Ö 40cg S), […]

Geocultural data Uppsala

Lägenhetsbebyggelse (47)

Sannolik källargrund tillhörande backstuga med belägg i storskifteskarta från år 1763. 4×2,5 m (innermått), anlagd mellan block i N och […]

Geocultural data Uppsala

Brott/täkt (3)

Brott, 13×4 m och intill 2 m dj, på krönet av bergshöjd. I Ö delen är kallmurad mur, 4 m […]

Geocultural data Uppsala

Färdväg (13)

Stig? Hålväg? Mycket osäker bedömning. Ca 50 m l, 2 m br och 0,2 m dj. Registrerad i samband med […]

Geocultural data Uppsala

Gamla Uppsala (3)

RAÄ-nr: Uppsala 123:1. Kungshögarna Riksantikvarieämbetet