Geocultural data Uppsala

Vaksala kyrkogård

Vaksala kyrkogård i Uppsalas östra del har en tydlig landsbygdskaraktär. Både Vaksala kyrka och dess kyrkogård är från medeltiden.

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (9)

Gravfält, 125×50 m (NV-SÖ) bestående av ca 12 fornlämningar.Dessa utgöres av 2 högar, 10 runda eller närmast rundastensättningar. En hög […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (26)

Runsten, nedre delen av, granit, 1,08 m h, 0,85 m br (NV-SÖ) och 0,25 m tj. Fragmentet hör samman med […]

Geocultural data Uppsala

Boplats (109)

Boplats (35×10 m) påträffad vid schaktningsövervakning under parkeringsplats på Groaplan. Under upp till 1 m tjocka påförda gruslager vid den […]

Geocultural data Uppsala

Boplats (108)

Boplats, 35×25 m (N-S), bestående av 7 stolphål och 2 nedgrävningar som framkom vid schaktgrävning inom förundersökning. Lämningarna har i […]

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (8)

Grav- och boplatsområde, delundersökt, 345×260 (NV-SÖ), bestående av ca 70 fornlämningar. Dessa utgöres av 5 högar, ca 33 runda stensättningar, […]

Geocultural data Uppsala

Härd (8)

Härd, rundad, 1,6×1,5 m (N-S). Stenpackning av eldpåverkade och delvis skörbrända stenar. Under stenpackningen följde ett lager med sot och […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (25)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen […]

Geocultural data Uppsala

Runristning (24)

1) Runsten, 1 m h, 1,4 m br (NNÖ-SSV) och 0,35 m tj. Ristningenvetter mot VNV. Runhöjd 6-8 cm. Stenen […]

Geocultural data Uppsala

Skärvstenshög (9)

Skärvstenshög, undersökt. Dess nuvarande utseende är 20×13 m (NÖ-SV) och 0.3-0.6 m h. Övertorvad med i ytan talrika 0.05-0,15 mst […]

Geocultural data Uppsala

Grav- och boplatsområde (6)

Grav- och boplatsområde, ca 45×8 m (NV-SÖ), undersökt och borttaget vid arkeologisk undersökning år 2006. Inom området påträffades ett 10-tal […]

Geocultural data Uppsala

Stensättning (129)

Stensättning, undersökt och borttagen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Dnr 7327/63 Rapport K. Lundholm. […]

Geocultural data Uppsala

Gravfält (59)

Gravfält, delundersökt, ca 24×12-21 m (NÖ-SV), bestående av 5 fornlämningar. Dessa utgörs av 1 kvadratisk stensättning, 1 rund stensättning, 1 […]