Geocultural data Stockholms kommun

Flerbostadshus (63)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET (2)

FÖRSLAG TILL STATLIGT BYGGNADSMINNE – Naturhistoriska Riksmuseet utgör sedan 1935 statligt byggnadsminne. Uppförande av byggnadskomplexet inleddes med en envåningsbyggnad för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Statligt byggnadsminne (4)

Byggnadsminnesmärke. Uppfört 1907-15. T OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Byggnadsminnesmärken.Stockholm 1976 sid 75. Swedish […]

Geocultural data Stockholms kommun

Hög (75)

1) Hög? 5 m diam och 0,5 m h. I mittpartiet är några stenar0,2-0,3 m st. Skadad i N och […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stensättning (258)

1) Hög? 5 m diam och 0,5 m h. I mittpartiet är några stenar0,2-0,3 m st. Skadad i N och […]

Geocultural data Stockholms kommun

NATURHISTORISKA RIKSMUSEET

Naturhistoriska riksmuseet har sitt ursprung i Kungl. Vetenskapsakademiens samlingar. Under 1800-talets etablerades museet som en forskningsinstitution med olika avdelningar för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Stensättning (257)

1) Hög? 5 m diam och 0,5 m h. I mittpartiet är några stenar0,2-0,3 m st. Skadad i N och […]

Geocultural data Stockholms kommun

Hög (74)

1) Hög? 5 m diam och 0,5 m h. I mittpartiet är några stenar0,2-0,3 m st. Skadad i N och […]

Geocultural data Stockholms kommun

Vaktmästarbostad (2)

Villorna uppfördes som vaktmästarbostäder och stod klara 1914. Naturhistoriska riksmuseets övriga hus byggdes av tegel men vaktmästarbostäderna är av trä. […]

Geocultural data Stockholms kommun

Föreningslokal / klubbhus (3)

1849 fick byggnaden sitt nuvarande (vid inventeringstillfället) utseende genom byggherren Carl Scharp. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är […]

Geocultural data Stockholms kommun

Flerbostadshus (62)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Studenthuset, Stockholms universitet

Studenthuset på Stockholms universitetsområde, Frescati, är ett samlingshus för studentnära verksamheter beläget i anslutning till Södra huset. Byggnaden ritades av […]

Geocultural data Stockholms kommun

Skogsinstitutet

Skogsinstitutet, senare Skogshögskolan (SkHS) var ett utbildnings- och forskningsinstitut för bevarande av den svenska skogen som grundades 1828 av Israel […]

Geocultural data Stockholms kommun

Frescati-Ålkistan

Mot N. Roslagsvägen (E18) i mitten, till vänster Bergianska trädgården och Brunnsviken. Till höger Riksmuseet och Lappkärrsberget. Flygbildsdokumentation Swedish National […]

Geocultural data Stockholms kommun

Område med militära anläggningar (2)

Område med stridsvagnshinder, ca 45×12 m (VNV-ÖSÖ), bestående av ca 45 betonghinder, s.k. draktänder, anlagda i tre linjer. De är […]