Geocultural data Stockholms kommun Solna kommun

Stensättning (258)

Swedish National Heritage Board

Beskrivning

1) Hög? 5 m diam och 0,5 m h. I mittpartiet är några stenar0,2-0,3 m st. Skadad i N och Ö delen. 13 m S om nr 1 är 2)Stensättning? rund,5 m diam och intill0,1 m h. Övertorvad. Den evstensättningen urskiljes genom kantkedja i NV delen 0,1 m h, av0,3-1 m l stenar. Dessa kan vara naturligt belägna. Intill och Som denna är en förhöjning, möjligen grav men troligastnaturbildning. T OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Ändring dnr 4689/74. ATA Grävningsrapport27/8-71 J Ferenius 2) 1 m V om gata. 1) 5 m NV om gata NV-sluttande moränmark. Park-gatu område Swedish National Heritage Board

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Stockholms kommun

Expeditionshuset 2012e

Expeditionshuset (Norra stationshuset) i Stockholm, byggt 1893. Arkitekt Folke Zettervall. Fönster och friser. Wikimedia Commons Community

Geocultural data Stockholms kommun

Värmeverk

? ?

Geocultural data Stockholms kommun

Frantzén

Frantzén är en restaurang på Klara norra kyrkogata 26 på Norrmalm i Stockholm. Restaurangen har uppmärksammats internationellt och tilldelats flera […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Swedish National Heritage Board

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar