Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (34)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (33)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (32)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (30)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (11)

F.d. Munklägret 18, hus I. För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en […]

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad (11)

Byggnad Odaterad Fotograf: Johan Stigholt

Geocultural data Stockholms kommun

Badbastu

Lindholmen hörde länge till Hägerstens säteri. I januari 1776 bildades det hemliga sällskapet Augusti-Bröderna som stöd för Gustav III. Centralgestalten […]

Geocultural data Stockholms kommun

Administrationsbyggnad/förvaltning/ kontor (7)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (21)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (20)

Centrumhus med 10 våningars punkthus med lågdel. Ursprungligen inrymdes dessa funktioner: Församlingslokaler med samlingssal och vigselrum, distrikstläkamottagning med bostad för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (19)

Byggnad Odaterad Fotograf: Mauro Rongione

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (18)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (17)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (16)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]

Geocultural data Stockholms kommun

Affär och butik (15)

För eventuell historik se under Dokument. Inventeringsblanketterna är organiserade per kvarter efter fastighetsbeteckning i en gemensam PDF. Använd pilsymbolen för […]