Geocultural data Östersund

Affär och butik (61)

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun

Geocultural data Östersund

Kontor (7)

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun

Geocultural data Östersund

Oststjärna

Stiftelsen Nordiska museet

Geocultural data Östersund

LÄNSRESIDENSET (3)

Residensbyggnaden byggdes 1846-48 efter ritningar av J.A. Hawerman. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller […]

Geocultural data Östersund

Affär och butik (60)

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun

Geocultural data Östersund

Hotell Standards annex

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun

Geocultural data Östersund

Hotell Standard

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Kontor (6)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Bostadshus (297)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Kontor (5)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Kontor (4)

Byggnad Odaterad Fotograf: Okänd upphovsman

Geocultural data Östersund

Flerbostadshus (52)

Centralpalatset innehöll förutom bostäder även butiker, postkontor, biograf, bank och badanläggning. (Östersunds historia, Ulla Andersson, Sten Rentzhog, 1986, s.393)

Geocultural data Östersund

Affär och butik (58)

Byggnad Odaterad Fotograf: östersunds kommun