Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Avrättningsplats (3)

Galgbacken, enl. Generalstabskarta från 1909 och enl. muntligauppgifter från Arne Söderström, Ö-viks Museum, som har pratatmed lokalbefolkningen i området och […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Kran nr. 1

Behovet av mekaniska hjälpmedel för lastning och lossning i Örnsköldsviks hamn ökade efter andra världskriget och 1949 lämnade Hamnstyrelsen in […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Kran nr.2

Den blåmålade kranen, kran nr 2, levererades 1963. Den hade beställts 1962 och förutom den elektriska utrustningen och manöverrummets utformning […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Grundsundagården

Området består av 4 huskroppar som byggdes i mitten av 1960-talet av Grundsunda kommun. Dokumentation Riksantikvarieämbetet

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Skags kapell

Interiör, kyrkbänkar. Redan 1613 kom Gävlefiskarna till Skagen och kapellet med vapenhus byggdes någon gång i mitten på 1600-talet. Bildarkivet […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Fångstgrop (6)

1) Fångstgrop, rund, 3 m diam och 0.6 m dj. Oregelbundetbottenplan, 1.5 m diam. Runt kanten är en vall, 2 […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Färdväg (14)

1) Bytomt, med 1 kvarstående parstuga timmrad med stående panel.Enligt geometriska jordboken 1646 var boplatsen bebyggd med 5gårdar. Byn hade […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Bytomt/gårdstomt (84)

1) Bytomt, med 1 kvarstående parstuga timmrad med stående panel.Enligt geometriska jordboken 1646 var boplatsen bebyggd med 5gårdar. Byn hade […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Fångstgrop (5)

1) Fångstgrop, oval, 3.5×3 m (ÖSÖ-VNV) och 0.5 m dj. Skåladbotten, 1 m diam. Kring kanten är en vall, 2-3 […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

ÖRNSKÖLDSVIKS KYRKA

Kyrkan byggdes 1908-10 efter ritningar av arkitekt Gustaf Améen. Enligt originalritningen var koret avslutat med en kupolkrönt absid och bakom […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

ÖRNSKÖLDSVIKS TINGSRÄTT

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Tingsrätten är belägen i den västra delen av staden, på en höjd ovanför […]

Geocultural data Örnsköldsviks distrikt

Garnkarta

Se inv.nr NM.0325356A-F Stiftelsen Nordiska museet

Geostory Örnsköldsviks distrikt

Arkenområdet – inre hamnen

Under 1900-talet fanns det i huvudsak 2 stora arbetsgivare i Örnsköldsvik. De var MoDo och Hägglund & Söner. Båda anställde […]

Geostory Örnsköldsviks distrikt

Frans Kempe Mo and Domsjö

Det är inte många som haft så stor betydelse för Norrland i allmänhet och Örnsköldsvik i synnerhet som Frans Kempe. […]