Geocultural data Örnsköldsvik

Fornlämningsliknande bildning (18)

1) Röse, borttaget. Enl. 1961 års inv. 5 m diam och 1 m h.Stenarna < 0.1 m och uppblandade med […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Röse (29)

1) Röse, borttaget. Enl. 1961 års inv. 5 m diam och 1 m h.Stenarna < 0.1 m och uppblandade med […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Pionjärbyn, Övrigt

Plats för arkeo- etnologisk experiment- ochundervisningsverksamhet, inom ett ca 120×100 m (Ö-V) st område.Här har uppförts ett flertal rekonstruktioner av […]

Geocultural data Örnsköldsvik

ÖRNSKÖLDSVIKS RÅDHUS

TINGS- OCH RÅDHUSINVENTERINGEN, BYGGNADSHISTORIK OCH BESKRIVNING – Rådhustomten sluttar svagt åt söder och är utformad som ett mindre parkområde vars […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Örnsköldsviks kyrka (2)

Kyrkan invigdes den 11 december 1911, tredje söndagen i advent. Arkitekt Gustaf Améen.

Geocultural data Örnsköldsvik

Bytomt/gårdstomt (83)

Bytomt/gårdstomt, bestående av 1 parstuga med lockpanel. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Fyndplats (83)

Fyndplats för nätsänke, ungefärlig fyndplats. Funnen, 1-1.5 m djvid grundgrävning 1936. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Fyndplats (82)

Fyndplats för benharpun, ungefärlig fyndplats. Harpun av ben, 19cm l och 2.7 cm br. Spadformig tånge och motställda hullingar. OBS. […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Övrigt (19)

Bottenobjekt, ca 7 m l och 6,5 m br. Objektet har ett uppstick på ca 1,5 m. Objektet påträffades under […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Vägmärke (61)

Milstolpe, gjutjärn, 0.82 m h, 0.4 m br vid basen och 2 cm tj(VNV-ÖSÖ). Inskrift under krona: 1MILWR. NORRLANDSLÄNAUG.WEIDENHIELM1871. Postament, […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Fyndplats (81)

Fyndplats, för romerskt bronsmynt. Ungefärligt läge enl. uppgiftav Arne Söderström, Ö-viks museum. Fyndet gjordes på 1960-talet.Närmare fynduppgifter är ej kända. […]

Geocultural data Örnsköldsvik

Fyndplats (78)

Fyndplats för skafthålsyxa, ungefärlig fyndplats. ”Funnen vidkloakgrävning halvvägs mellan stadshotellet och vägposten vidjärnvägsstation av stadsarbetare Johan Strandberg i Örnsköldsvik1921”. Beskrivningen […]

Geostory Örnsköldsvik

Ting 1

Den här byggnaden har varit föremål för mycket tyckande. Ful eller snygg? Alla har åsikter.Den färggranna byggnaden liksom svävar ovanför […]

Geostory Örnsköldsvik

Sörkörare – staty på torget i Örnsköldsvik.

Sörkörare – staty på torget i Örnsköldsvik. Sörkörarstatyn står på Örnsköldsviks torg som en symbol för en företeelse från förr […]

Geostory Örnsköldsvik

Hans Hedberg – Örnsköldsvik

Hans Hedberg föddes 1917 i Köpmanholmen 25 km söder om Örnsköldsvik. Hans far var disponent i ett stort skogsbolag. Redan […]

Geostory Örnsköldsvik

Bror Marklund – Örnsköldsvik

Bror Marklund föddes 1907 i Grundsunda som ligger nordost om Örnsköldsvik. Hans föräldrar dog när han var bara 11 år. […]

Geostory Örnsköldsvik

Handelsbankens hus – Örnsköldsviks torg

Huset som byggdes av Hernösandsbanken blev klart 1899. Arkitekt var Gustaf Lindgren, känd för sina byggnader i sagoslotts stil. Hernösandsbankens […]

Geostory Örnsköldsvik

Örnsköldsviks museum

1905 blev byggnaden klar. Då hette den samskolan Ett par år tidigare hade det kommit en skolreform som tillät att […]