Geocultural data Glimåkra

Bro (27)

Valvbro med 2 valv. Bron är 10 m l (NV-SÖ) och 5 m br. Valven ärca 1,5 m br och […]

Geocultural data Glimåkra

Röse (34)

Röse?, 6-7 m i diam och 0,7 m h, av 0,2-0,4 m st stenar. Svacka imitten, 0,8 m i diam […]

Geocultural data Glimåkra

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (10)

Flyttblock, 5,75×3,2 m (NNV-SSÖ) och 2,4 m h. Under blocket är enhålighet, 3,2×2,8 m (NNV-SSÖ) och intill 1,4 m h, […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (60)

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj, på den övre sidan av sten, […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (59)

1) Älvkvarnsförekomst, bestående av 1 skålgrop, 4 cm i diam och 0,5 cm dj, på den övre sidan av sten, […]

Geocultural data Glimåkra

Minnesmärke (60)

Minnessten, 1,7 m h, 1 m br och 0,25 m tj, med inskriften under ett ansikte:BYGDENS BERÄTTAREKYRKOHERDETORSTEN LUNDBERG1871-1930GÅVA AV SOCKNENS […]

Geocultural data Glimåkra

GLIMÅKRA KYRKA

Den första kyrkan på nuvarande platsen i Glimåkra brukar, enligt kyrkans vård- och underhållsplan, dateras till 1280-talet. Kyrkan var byggd […]

Geocultural data Glimåkra

Bytomt/gårdstomt (120)

Bytomt, ca 450×220 m (ÖNÖ-VSV). Ungefärlig utsträckning enligt kartor från år 1786, 1810 samt en odaterad. Tomten är bebyggd idag.Äldsta […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (58)

Älvkvarnsförekomst, 1,5×1,5 m (NÖ-SV), i flyttblock, 2,5×2 m (Ö-V), bestående av 35 skålgropar, 6-8 cm i diam och 0,5-3 cm […]

Geocultural data Glimåkra

Hällristning (57)

Älvkvarnsförekomst, 1×0,7 m (N-S), på den övre plana ytan av block, 2×3 m (Ö-V) och intill 1 m h. Förekomsten […]

Geocultural data Glimåkra

Övrigt (28)

Ny beskrivning: Utgår, på platsen kunde inga röjningsrösen iakttas. Endast ett äldre stenbrott och villatomter. Äldre beskrivning: Röjningsröseområde, uppgift om, […]

Geocultural data Glimåkra

Naturföremål/-bildning med bruk, tradition eller namn (9)

Sten med namn och tradition, ca 2×2 m (NV-SÖ) och intill 0,5 m synligt h. I den Ö-sluttande sidan är […]

Geocultural data Glimåkra

Stensättning (169)

Stensättning, rund, 8 m i diam och 0,5 m h. Övertorvad med i ytanenstaka synliga stenar, 0,1-0,3 m st. I […]