Geocultural data Göteborg Göteborgs Stad

Västra Hamngatan 23/Södra Larmgatan 6

Bebyggelseregistret

Beskrivning

Uppfört 1935 som affärshus med 70 kontorsrum, centralevakueringssystem och dubbla snabbgående hissar. Fasaden kläddes med grönådrig vit marmor från Gropptorp. Byggherre var ingenjör H Hansson och huset ritades av arkitekt T Svanberg. I denna typiska funkisbyggnad inrymdes när den var nybyggd Göteborgs Byggmästareförening och en rad arkitektfirmor: E Friberger, A Funkqvist, G Hoving och R O Swensson. Fasaden plåtkläddes 1966. År 1989 byggdes huset om invändigt för kontor och ny hiss har satts in. Fönster och dörrar har bytts. Elanders herrekipering som låg mot Västra Hamngatan ersattes på 1990-talet av ett antikvariat och lokalen är nu ombyggd för butik, 7-eleven.

Heritage Hunter

Första upptäckare
MagnusL
Scout (3)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Göteborg

Drottninggatan/Magasinsgatan 6

Uppfört 1927 för Brand och Lifförsäkrings AB Svea, enligt ritningar av arkitekt V Bäckman. Byggnaden utformades med rader av kontorsrum […]

Geocultural data Göteborg

Boplatsområde (30)

Boplatsområde, undersökt och borttaget, ca 50 x 5-30 m (NÖ-SV). Vid arkeologisk förundersökning drogs 5 st provschakt med grävmaskin inom […]

Geocultural data Göteborg

Stensättning (42)

Stensättning, röseliknande (eller röse) oregelbundet 4-5 m diamoch 0,3 m h. Fyllning av grova, i regel 0,3-0,6 m stora stenar,varav […]

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Bebyggelseregistret

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar