Geocultural data Medevi Motala kommun

Vägmärke

Riksantikvarieambetet
|
Motala kommun gruppen

Beskrivning

Plats för väghållningssten, nu borttagen. På platsen syns ett oregelbundet postament bestående av ett 10-tal stenar, 0,3-0,5 m st, I dess mitt är en grop vari väghållningsstenen sannolikt har stått. Enl. tidigare inv skall den haft följande utseende: Granit,0,6 m h, 0,4 m br (Ö-V) och 0,1 m tj. I toppen pilformigt avsmalnande. inskription: "Nr 214 Grönberg" se bild i boken! OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. 1 m S om väg. Vägkant. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Conny Lundahl
Scout (0)
10
Nuvarande väktare
Destination Kultur
Vandrare (698)
9
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Medevi

Köksbyggnad

Byggnad 1900-tal

Geocultural data Medevi

Bostadshus (146)

Byggnad 1900-tal

Geocultural data Medevi

TRÄDGÅRDSBYGGNINGEN (FD. GAMLA POSTBYGGNINGEN)

Byggnad 1900-tal

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar