Geocultural data Långav Torsby kommun

Svartkonst (48)

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Det var på ett ställe som det var en p...

Information om platsen

Långav
Torsby kommun

Fler platser i närheten

Geocultural data Långav

Bjäran (12)

Borta i Röjen skulle de ha trollhare. D…

Geocultural data Långav

Drakar, ormar och fiskar (2)

Det var en orm här som hade dragit sig …

Geocultural data Långav

Svartkonst (45)

När en hade köpt en ko å skulle leda …

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Institutet för språk och folkminnen

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar