Geocultural data Kårstad Motala kommun

Stenkrets

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Domarring med mittstensättning (högliknande) 16 m i diam. Domarringen bestående av 10 stenar, varav 5 är liggande, 2 är resta, 2är starkt lutande och en jordfast block. Stenarna är 0,7-1,8 m h1,3 m br, 0,7-2 m tj. I domarringens mitt är stensättningen (högliknande), 6 m i diam, 0,5 m h. Övertorvad med i ytan enstaka synliga 0,2-0,3 m st stenar. Grop i mitten 2 m i diam, 0,1-0,2 m dj.I V kanten är påförd odlingssten. Beväxt med ett lövträd. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. SGU bladet Vreta kloster. C F Nordenskjöld "Östergötlands minnemärken" manuskript 1870-71 ATA. 35 m 220cg om väg. Krön av moränrygg. Åkerimpediment, lövträd. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
TobiasL20
Scout (0)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar