Geocultural data Solna Kyrkby Solna kommun

Runristning (44)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Runstensfragment av grå granit (U 125 B), 42x37x14 cm st, med rester av en runslinga med 7,5-8 cm höga runor. Uppmålat med röd färg och monterat på en träställning. Inskrift: "-uri × hiþa" .Enligt Erik Brate (Anteckningar 1916, ATA) påträffades fragmentet "1915 på blindinstitutets tomt vid gamla trädgårdsbyggnaden i sluttningen åt S, där järnvägen nu har sina nya spår. Den 1903 påträffade biten var funnen tätt bredvid". Det andra fragmentet (U 125 A med runorna suein × ...R × s-...) försvann tidigt, men ska enligt Brates anteckningar 1903 (ATA) då ha funnits "vid Tomteboda Blindinstitut, ofvanpå muren utanför södra ändan af trädgårdsbyggnaden". Geometrin visar den ungefärliga ursprungliga platsen för runristningen. Se nuvarande plats RAÄ Solna 60:1.

Heritage Hunter

Första upptäckare
Offerkast
Upptäckare (3155)
791
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Solna Kyrkby

VÄSTRA VALVFLYGELN (K0062.005)

Östra och västra valvflyglarna byggdes 1794-96 som ekonomibyggnader. KÄLLA: Förteckning över byggnadsminnesmärken som tillhör staten eller står under statsmyndighets eller […]

Geocultural data Solna Kyrkby

Gravar Stockholms norra kyrkogård

Invigdes i juni 1827 av biskop Johan Olof Wallin. Kvarter 21B. Paul Strandbergs familjegrav på Lindhagens kulle.

Geocultural data Solna Kyrkby

Ben (människa bl a) av ben bränt

Påsnummer 10801:4 Dnr: 4428/59 Fornlämn nr 8

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar