Geocultural data Tyringe Hässleholms kommun

Plats med tradition (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Plats med namn. Området kallas enligt Sture Nilsson, ca 85 år, St. Torsjö m.fl. för "Borgarängen". OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Lågt liggande område. Mossmark. Igenväxande ängsmark (lövträd). Det skall finnas en skatt nedgrävd här och flera har varit här och grävt. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4139)
1494
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Tyringe

Bytomt/gårdstomt (106)

By/gårdstomt,ca 40×40 m (VNV-ÖSÖ). Kollinges gamla tomt enligtkarta från 1830. Tomten bebyggd 1993. Äldsta skriftliga beläggenligt DAL: 1651

Geocultural data Tyringe

Bytomt/gårdstomt (117)

By/gårdstomt, ca 40×30 m (Ö-V). Tvärskogs gamla tomt enligt kartafrån 1711. Tomten bebyggd 1993.

Geocultural data Tyringe

Bytomt/gårdstomt (107)

By/gårdstomt, ca 150×70 m (Ö-V). Tyringemöllas gamla tomt enligtkarta från 1711. Tomten är bebyggd 1993. Äldsta skriftliga beläggenligt DAL: 1614.

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar