Geocultural data

Medel mot bortbytning av barn

Institutet för språk och folkminnen

Beskrivning

Ej transkriberad

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Information om platsen

Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Institutet för språk och folkminnen

Isof, Institutet för språk och folkminnen, arbetar med att öka, levandegöra och sprida kunskaper om språk, dialekter, namn, folkminnen och andra immateriella kulturarv i Sverige. Ansvaret för språkvårdsarbetet ligger i huvudsak på Språkrådet.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar