Geocultural data Häverödal Norrtälje kommun

Lägenhetsbebyggelse (29)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Bebyggelseplats, 65x20 (NNÖ-SSV), innefattande en husgrund medrest av spismur, en kvarstående jordkällare, en fälthusgrund ochen mycket vällagd hägnadsmur, (N-S). I S delen troligenytterligare en husgrund. Krikonträd, ett äppelträd. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
UlfE
Vandrare (1060)
257
Nuvarande väktare
UlfE
Vandrare (1060)
132
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner

Fler platser i närheten

Geocultural data Häverödal

Fornlämningsliknande lämning (25)

1) Stensättningsliknande lämning, 7 m diam, 0,5 m h, bestående av0,2-0,4 m st stenar. Övertorvad. 2 m S 40cg Ö […]

Geocultural data Häverödal

Fornlämningsliknande bildning (11)

Stensamling, 10 m diam och intill 0,3 m h, liggande i en svacka iberget omkring två stenblock, 1-3 m st. […]

Geocultural data Häverödal

Vägmärke (53)

Milstolpe, kalksten, 1,25 m h, 0,30-0,55 m br, 0,2 m tj.Avsmalnande uppåt spetsad upptill. Postament, Kallmurat. 2,2×2,2m (Ö-V), 1 m […]

Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar