Geocultural data Mobäcken Motala kommun

Herrefallsröse, Stensättning

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stensättning, (rest av) ursprungligen enl tidigare inv 8 m i diam och 0,8 m h, nu ca 6 m i diam och 0,2 m h. I den N-NÖ delen ären stenvall, ca 4x2 m (NV-SÖ) och 0,4 m h som antyder att stensättningen ursprungligen varit högre. Övertorvad med i ytan måttligtmed stenar 0,2-0,4 m st. N om lämningen är en större täcktgrop.Enl. tidigare uppgifter skall lämningen funnits kvar vid sekelskiftet, men senare togs sten därifrån för att användas till ombyggnad av skolhuset i Frälse Rödja. Beväxt med en tall och lövbuskar.Vid Herrefalls röse har många sett spöken. Förr stod längs vägens kant ett flertal höga granar i vilka åskan ofta slog ner, vilket man tolkade som ett tecken på att det var något som "drog" i röset. Enl. en annan sägen skall det finnas skallar nedgrävda i stensättningen. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Nordenskjöld C.F. 1874 "Östergötlands Minnesmärken". Intill och VNV om väg. Svag SÖ-sluttande moränmark. Barr- och lövskog. Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Vargolle
Scout (27)
8
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar