Geocultural data Skälsböke Hässleholms kommun

Hägnad (2)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Ollonsvinshägnad, oval, 2x1,5 m (Ö-V). Enkel stenmur, 0,3-0,4 m h och 0,3-0,4 m br, av 0,3-0,5 m st stenar. Ingång i V, 0,4 m br. Vid 1971 års inventering antecknades en uppgift om att det skulle finnas en svinbod någonstans i detta område, RAÄ 42. Troligen är det denna svinbod som avses. Framkom vid frivillig utredning av Kulturmark, år 2009. Läget justerades enligt utredningsreslutatet. (RAÄ dnr 321-5012-2009). Äldre beskrivning: Svinbod, uppgift om. Enligt inv. år 1971 skall det här finnas ensvinbod, stensatt, rund, hästskoformad ingrävning i backsluttning.Denna kunde dock ej återfinnas vid inv. år 1971 eller inv. år 1995. Området utgörs av små moränbackar med rikligt av jordfasta stenar, 0,1-0,5 m st. Det är möjligt att det rör sig om en naturbildning. Svacka mellan två flacka moränhöjder. Skogsmark (bok). Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (4109)
1480
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar