Geocultural data Lilla Torsjö Hässleholms kommun

Galgabacken, Avrättningsplats

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Avrättningsplats. Enligt kartor från åren 1711 och 1809 kallas backen för "Galgabacken". Namnet lever fortfarande kvar bland ortsbefolkningen, men någon avrättning här vet man inte om.Vid inv. år 1994 påträffades inget ovanligt här.Enligt Håkan Olsson år 1944 skall "Galgabacken" vara en gammal hängningsplats. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. LMV, Kristianstad: V Torup 15, år 1711 + V Torup 16, år 1809. --Uppteckning av Håkan Olsson (1944). Kraftig kulle på vidsträckt höjdområde. grusig moränmark. Skogsmark (blandskog). Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Mikael Olsson
Upptäckare (3012)
1133
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar