Geocultural data Sundsvalls kommun

Fyndplats (4)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Hög, rest av? ca 10 m diam och 1 m h. I ytan enstaka 0,2-0,5 m stsynliga stenar. S delen borttagen vid bebyggelse. Högrestenanvänds som körbro till loge. Beväxt med lövbuskar. Vidladugårdsbygge år 1914 hade arbetarna kastat upp nedanståendesaker 1) Järnsvärd 85 cm l 4-4,5 cm br och intill 0,4 cm tj.Handtagets längd 10 cm. 2) Eldslagningssten kvarts 11,5 cm, ovalintill 3,5 cm br och 2,3 cm tj. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Sundsvalls Tidning 30/12-51 ATA Allsta. Intill och N om N gaveln på ladugård. Mot SV sluttande moränmark. ; Riksantikvarieämbetet

Vill du upptäcka eller erövra objektet, ladda ner appen och bege dig till platsen!

Heritage Hunter

Första upptäckare
Joar Sjöström
Scout (0)
2
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Dela på facebook
Facebook
Dela på twitter
Twitter
Dela på linkedin
LinkedIn
Dela på google
Google+
Dela på facebook
Dela på twitter
Dela på linkedin
Dela på google

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar