Geocultural data Norra Visby Gotlands kommun

Fyndplats (3)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

1) Husgrund, 35x10 m (NNÖ-SSV). Vallarna är 1-1,3 m br och 0,6-0 ,8 m h, bestående av 0,4-1 m st (vanligen 0,4-0,6 m st) gråstenar . I NV ytterhörnet dock en större sten, 1 m h och 1 m diam. Något S om mitten är en tvärgående vall, 3 m br och 0,2 m h, i S begrä nsad av kantställda kalkhällar, 0,1 m h. Något N om mitten ligger mitt i huset en sönderslagen kalkhäll, 1,5x1 m och 0,2 m tj. Sto lphål finns markerade genom 0,2-0,3 m st stenar (skoningar) längs med sidorna. Ingång i båda gavlarna, 2 m br. Vid båda ingångarna ligger 2-3 kalkhällor, 1-1,5 m st. Restaurerad/flyttad? Mitt på V långsidans insida ligger 2) Malsten, fragmentarisk, gråsten, 0, 7x0,5 m och 0,2 m dj. Vid NÖ hörnets insida ligger 3) Malsten, fr agmentarisk, 0,6x0,6 m och 0,3 m tj. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. Omedelbart VNV om stig. 20 m br avsats i klintsluttning. Gles tallskog. Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Arkland
Scout (0)
1
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar