Geocultural data

Fossil åker (5)

Riksantikvarieambetet

Beskrivning

Stensträng (?) ca 65 m l, (NV-SÖ, NÖ-SV och NNV-SSÖ), 0.5-1.5 mbr och 0.2-0.6 m h. Stensträngens S del utgör V begränsningenav:1) Gammal odling, 22x4 m (NNV-SSÖ) med svagt välvd yta.Stensträngens SÖ del utgör NÖ begränsningen av:2) Gammal odling, 25x5 m (NV-SÖ) med svagt välvd yta.I området finns flera odlingsrösen.Beväxt med många aspar.Sannolikt åkrar som upptagits vid ett nu försvunnet torp. OBS. Fritexterna är inte kvalitetssäkrade. Information kan saknas eller vara felaktig. NÖ-sluttande blockrikt moränområde från berg. Skogsmark(blandskog). Riksantikvarieämbetet

Heritage Hunter

Första upptäckare
Jake
Scout (15)
5
Nuvarande väktare
Ingen väktare
Ladda ner appen och erövra platsen
Ladda ner
Facebook
Twitter
LinkedIn

Kontributör

Riksantikvarieambetet

Riksantikvarieämbetet är den nationella myndighet i Sverige som leder och stöder arbetet med att bevara, använda och utveckla kulturarvet. Vår verksamhet ska, tillsammans med de insatser som andra aktörer gör, leda till att de nationella målen för kulturpolitiken och det statliga kulturmiljöarbetet uppfylls.

Lyssna mer!

Ladda ner appen, besök platsen och lyssna till hela berättelsen

Lämna en kommentar